Hotel Ponteo

Interiér Multifunkčného centra Ponteo.
Hotel, Reštaurácia, Kongresové prestory, relaxačný komlex, fitnes, squash, bowling,…
Autor: Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Ing. arch. Juraj Zornička
Rastislav Hrušovský