Ovocny sad

Projekt na stavebné povolenie – Rodinné dvojdomy a Penzión Anna.
Autor: Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Ing. arch. Juraj Zornička
Ing. arch. Jozef Ďurica
Rastislav Hrušovský