Ponteo II

Projekt na územné rozhodnutie – rozšírenie hotela Ponteo
Autor: Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Ing. arch. Juraj Zornička
Ing. arch. Jozef Ďurica
Rastislav Hrušovský